De vloeibare samenleving

Hoe digitalisering de wereld en de mens verandert

In slechts enkele decennia zijn de economie en de samenleving gedigitaliseerd. Elke burger kan op ieder moment weten wat er (waar ook ter wereld) gebeurt en is 24/7 online. Dit alles heeft enorme effecten op de manier waarop samenlevingen functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag (de bakker, de boer) het belangrijkst, maar vormt de digitale wereld feitelijk de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken en deels leven. Er komt als het ware een digitale laag over de klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven.

Te weinig wordt nog door beleidsmakers, ondernemers en politici beseft dat die nieuwe digitale wereld een (wetteloze) eigen wereld aan het worden is, die letterlijk alles overhoop haalt in de klassieke wereld. Maar: die digitale wereld behoort, net als de klassieke samenleving, bestuurd en geregeerd te worden, want anders kunnen de gevolgen voor de samenleving zeer groot en wellicht desastreus zijn. Inmiddels lijken de diverse digitale werelden, inclusief die van cybercrime, steeds meer hun grip op de fysieke wereld te vergroten.

In talloze columns (met name CIO-Magazine), artikelen en in mijn boek De vloeibare samenleving (bestellen : futurouitgevers ) probeer ik duidelijk te maken dat klassieke ‘oplossingen’ niet werken voor de digitaliserende samenleving. De digitale wereld moet eigen besturingsmechanismen krijgen, waaronder een Digitale Rechtstaat. Data en privacy dienen internationaal voldoende beschermd te worden en cybercriminaliteit en digitale aanvallen door overheden dienen internationaal aangepakt te worden. Voor alle fysieke infrastructuren (telecommunicatie, trein, verkeer, e.d.) kennen we nationale en internationale wetten en regelgeving. Voor de belangrijkste nieuwe infrastructuur, de digitale, is vrijwel niets geregeld. De digitale transformatie van de industriële naar digitale samenleving moet actief, serieus en intensief gemanaged worden met concrete beleidsplannen net zoals de digitale transformatie van een organisatie gemanaged moet worden. Zo niet dan dreigen er stevige maatschappelijke ongelukken te gebeuren, zoals grote werkloosheid en achterstandsituaties voor bepaalde groepen, uit de hand lopende migratiestromen, toenemende spanningen door opkomst van autocratisch en populistisch leiderschap, verscherpte tegenstellingen tussen regio’s en dergelijke. Het wordt hoog tijd dat politici en beleidsmakers gaan werken aan andere bestuurlijke modellen om de overgang naar digitale samenleving goed te laten verlopen.

Op deze website zal ik regelmatig artikelen plaatsen over wat gaande is op weg naar De vloeibare samenleving. Geplaatst op de longlist van managementboeken van het jaar 2017.

De Vloeibare Samenleving. ISBN: 9789492221742   Bestellen ? Ga naar  futurouitgevers  of bestel bij managementboek.nl  bol.com of 1boek


Over

Peter Hagedoorn is opgeleid als natuurkundig ingenieur en heeft een loopbaan gevolgd waarbij hij afwisselend heeft gewerkt voor de publieke sector en het bedrijfsleven. Zo werkte hij bij Shell, het Ministerie van Economische Zaken, Bull-Nederland, RAET, Hagemeyer en Océ. Verder was hij Directeur van het Millennium Platform dat onder leiding stond van Jan Timmer. Daarnaast was hij de eerste voorzitter van het CIO-Platform Nederland, in welke hoedanigheid hij tevens in de Board zat van de European CIO Association. Later werd hij benoemd tot Secretaris-Generaal van deze organisatie.