Robokul

Zolang de mensheid technologie ontwikkeld is er fascinatie voor het idee dat je een namaak mens of robot zou kunnen maken. Nu het langzamerhand zover is dat voldoende intelligente computerkracht gestopt kan worden in een waggelende pop, met als voorbeeld Sophia uit HongKong, beginnen veel mensen het benauwd te krijgen over deze ontwikkeling. Immers wat […]

Lees verder


Algoritmes: verwacht er niet te veel van

Plotseling heeft iedereen het over algoritmes. Tot voor kort werd deze term alleen gebruikt door wiskundigen en softwareontwikkelaars, maar nu is het de modeterm geworden om van alles en nog wat te verklaren. Kan kunstmatige intelligentie zelfstandig algoritmes verzinnen en verbeteren? Zal KI daardoor uiteindelijk de mens overtroeven? Allereerst dit: algoritmes zijn gewoon rekenregels. Die […]

Lees verder


internet zorgen

Internet is “de” digitale, internationale infrastructuur. Het is van alle soorten infrastructuur die de wereld kent, op gebieden als verkeer en vervoer, elektriciteit en telefonie, ongetwijfeld de economisch meest belangrijke. Miljoenen organisaties en personen zijn volledig afhankelijk voor hun werk van een goed functionerend internet. Er hangen vele honderden miljoenen websites aan internet met allerhande […]

Lees verder


Hobbels op de digitale weg

Op weg naar de vloeibare samenleving, ongetwijfeld een feit over ca. honderd jaar, moeten er nog vele hobbels genomen worden. Nu de digitale disrupties en veranderingen bezig zijn het wereldtoneel ingrijpend te veranderen (lees:”de vloeibare samenleving”) wordt de klassieke wereld heftig opgeschud. Migrerende mensen, Tech Giganten, nep nieuws, cybercrime, hackende overheden, het zijn allemaal gevolgen […]

Lees verder


De vloeibare wereldbevolking

Verreweg het allergrootste probleem waarmee de mensheid worstelt en waaraan geen enkele politieke aandacht gegeven wordt is de overbevolking van de aarde. Alle andere vraagstukken zijn afgeleide vraagstukken van de overbevolking: de moeder van alle problemen van de mensheid op dit moment. Milieuproblemen, migratieproblemen, energieproblemen, voedselproblemen, grondstofproblemen, natuurvernietiging, het zijn allemaal gevolgen van de verwoestende […]

Lees verder


Leve de flex arbeid

Als er één ding is dat verwezenlijkt kan worden dankzij de digitalisering van de samenleving is het wel dat ieder individu veel meer zelfstandig kan functioneren, leven, werken, reizen, administreren dan vóór de digitalisering. Miljoenen op de wereld maken van deze mogelijkheden dan ook ruim gebruik. Migranten vinden moeiteloos de weg naar westerse landen. Boeren […]

Lees verder


Automaten en Autocraten

De wereldwijde digitalisering is de grootste aanjager van wereldwijde economische en sociale veranderingen. Migranten informeren zich middels smartphones waar je prettiger kunt leven en worden via dezelfde smartphone geholpen de weg naar westerse landen te vinden. De globalisering wordt ook aangejaagd door digitalisering, omdat je overal kunt werken, overal kunt produceren en overal kunt assembleren. […]

Lees verder