internet zorgen

Internet is “de” digitale, internationale infrastructuur. Het is van alle soorten infrastructuur die de wereld kent, op gebieden als verkeer en vervoer, elektriciteit en telefonie, ongetwijfeld de economisch meest belangrijke. Miljoenen organisaties en personen zijn volledig afhankelijk voor hun werk van een goed functionerend internet. Er hangen vele honderden miljoenen websites aan internet met allerhande […]

Lees verder


Hobbels op de digitale weg

Op weg naar de vloeibare samenleving, ongetwijfeld een feit over ca. honderd jaar, moeten er nog vele hobbels genomen worden. Nu de digitale disrupties en veranderingen bezig zijn het wereldtoneel ingrijpend te veranderen (lees:”de vloeibare samenleving”) wordt de klassieke wereld heftig opgeschud. Migrerende mensen, Tech Giganten, nep nieuws, cybercrime, hackende overheden, het zijn allemaal gevolgen […]

Lees verder


De vloeibare wereldbevolking

Verreweg het allergrootste probleem waarmee de mensheid worstelt en waaraan geen enkele politieke aandacht gegeven wordt is de overbevolking van de aarde. Alle andere vraagstukken zijn afgeleide vraagstukken van de overbevolking: de moeder van alle problemen van de mensheid op dit moment. Milieuproblemen, migratieproblemen, energieproblemen, voedselproblemen, grondstofproblemen, natuurvernietiging, het zijn allemaal gevolgen van de verwoestende […]

Lees verder


Leve de flex arbeid

Als er één ding is dat verwezenlijkt kan worden dankzij de digitalisering van de samenleving is het wel dat ieder individu veel meer zelfstandig kan functioneren, leven, werken, reizen, administreren dan vóór de digitalisering. Miljoenen op de wereld maken van deze mogelijkheden dan ook ruim gebruik. Migranten vinden moeiteloos de weg naar westerse landen. Boeren […]

Lees verder


Automaten en Autocraten

De wereldwijde digitalisering is de grootste aanjager van wereldwijde economische en sociale veranderingen. Migranten informeren zich middels smartphones waar je prettiger kunt leven en worden via dezelfde smartphone geholpen de weg naar westerse landen te vinden. De globalisering wordt ook aangejaagd door digitalisering, omdat je overal kunt werken, overal kunt produceren en overal kunt assembleren. […]

Lees verder


digitale infrastructuur

De wereld raakt steeds meer verbonden middels tal van digitale infrastructuren. Steeds grotere delen van de economie verschuiven naar digitale vormen van dienstverlening. Hetzij doordat een klassieke dienst in zijn geheel vervangen wordt door een digitaal equivalent (bijvoorbeeld papieren door digitale informatie). Hetzij doordat de klassieke dienst in hoge mate gefaciliteerd wordt door digitale systemen […]

Lees verder