Recensies

Google/Apple/Kindle/Kobo recencies over: “A plea to think differently in the digital world”

Recensie 1. Peter legt duidelijk uit waarom we allemaal ‘anders moeten denken’. Hij doet dit door het presenteren van brede visies op uiteenlopende onderwerpen, variërend van overbevolking tot ‘maakbare mensen’. De rode draad door het hele boek is de impact van de digitalisering op ons dagelijks leven.
Het goede nieuws is echter dat het niet gaat over computers of technische ontwikkelingen. Zijn analyses geven inzicht in de invloed van IT op onze instellingen, zoals de natiestaat en het bedrijfsleven, die van de ene naar de andere kans zweven in plaats van vast te blijven zitten in het ene land.
Zijn concept van een “vloeibare samenleving” geeft een sterk beeld van wat ons misschien te wachten staat. Essentieel voedsel voor het denken, voor politici en leiders van de samenleving, maar ook voor degenen die deze personen kiezen …

Recensie 2. De digitalisering raakt de samenleving in al haar aspecten. Iedereen weet en beseft dat. Maar Peter Hagedoorn laat in zijn beschouwingen een aantal inzichten zien waar ik nooit aan gedacht had. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat door de digitalisering de wereld echt fundamenteel verandert. Een intrigerend boek.

Recensie 3. Ik heb net Peter Hagedoorns boek met stijgende belangstelling gelezen. Niet vaak struikelt men over een studie die op zoveel dwingende manieren de mogelijke gevolgen en mogelijkheden van digitalisering verkent voor de wereld in de niet al te verre toekomst.

Recensie 4. Peters eerste boek trok mijn aandacht: een complex onderwerp dat op een begrijpelijke en eenvoudige manier wordt uitgelegd. Dit ebook is een perfecte opvolger met een aantal nieuwe onderwerpen. Ik ben blij dat het nu in het Engels beschikbaar is. Een absolute aanrader voor mensen die de complexe digitale wereld willen begrijpen.

Recensie 5. Een tot nadenken stemmende compilatie van fundamentele uitdagingen waar onze samenleving voor staat als gevolg van de allesomvattende digitalisering. De auteur maakt zich sterk voor de noodzaak van nieuwe paradigma’s en benaderingen, zeer relevant en aanbevelenswaardig!

Recensie 6. Een geweldig boek om de wereld van morgen te begrijpen en betere keuzes te maken, zowel in uw zakelijke als in uw privéleven.

Recensie 8. In dit boek stelt Peter veel kwesties aan de orde rond de digitalisering van de wereld en de manieren waarop het klassieke politieke leiderschap moet veranderen. Ik dacht dat het boek veel legitieme vragen en problemen rond de digitalisering van de samenleving aan de orde stelde. De grootste tekortkoming van het boek is het gebrek aan specifieke acties die het politiek leiderschap zou moeten ondernemen, maar ik ben er zeker van dat Peter hier in toekomstige boeken op in zal gaan. Ik vond het boek vooral sterk in het aanwijzen van tekortkomingen van het huidige klassieke politieke leiderschap. Het heeft mijn bewustzijn op deze gebieden geweldig vergroot.

Recensie 8. De reflectie van Peter Hagedoorn over de enorme en indringende effecten van digitale technologie en de impact op de maatschappij in het algemeen verdient dwingende aandacht. Het biedt een breed overzicht en een intrigerend perspectief op deze recente digitale technologie en communicatie en daarmee op de penetratie ervan in alle lagen van de bevolking. Zeer de moeite waard om te lezen.

Recensie 9. Interessant boekje over hoe digitalisering ons leven in bijna elk opzicht beïnvloedt en hoe digitalisering kan helpen bij het oplossen van veel van de problemen waar de wereld op dit moment mee te maken heeft. Iets om over na te denken, Aanbevolen!

Recensie 10. Natuurlijk kan je in een kristallen bol kijken om de toekosmt te ontdekken, maar ik beveel aan om dit boek te lezen. I denk dat dat veel realistischer is.

G.A.C.M. van der Heijden

recensie Bol.com

Een reflectie op de voortschrijdende digitalisering en globalisering van de wereld. Beschrijving van de grote veranderingen die momenteel plaatsvinden: de disruptie waarin de traditionele “klassieke’ bedrijven worden vervangen door onlinediensten en de bedreigingen en risico’s van deze ontwikkelingen. De schrijver onderkent de noodzaak voor een digitale agenda op mondiaal en nationaal niveau om deze ontwikkelingen beheersbaar te houden. Hij sluit af met een vooruitblik op hoe onze samenleving anno 2117 eruit zou kunnen zien. Interessant voor beleidsmedewerkers, politici, organisatieontwikkelaars en economen.

https://www.bol.com/nl/f/de-vloeibare-samenleving/9200000074035329/


Rob Beijleveld, CEO ICT-Media

Gepubliceerd op 27 nov. 2018
Peter Hagedoorn was in 2005 de eerste CIO van het jaar. Hij heeft een lange carrière gehad bij Shell, de overheid en VP en CIO bij multinationals. Nu heeft hij een prachtig boek geschreven genaamd “De Vloeibare Samenleving”. In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. Elke burger kan op ieder moment weten wat er (waar ook ter wereld) gebeurt en is 24/7 ‘online’. Dit alles heeft enorme effecten op de manier waarop samenlevingen functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag (de bakker, de boer) het belangrijkst, maar vormt de digitale wereld feitelijk de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken en deels leven. Er komt als het ware een digitale laag over de klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven. Peter heeft altijd een enorm goed oog voor nieuwe trends en wat de invloed hiervan is op het bedrijfs leven en de samenleving. Wat staat ons de komende jaren te wachten? Een mooi gesprek met Peter in de CIOTV Studio tijden CIODAY 2018. CIOTV is made possible by NIIT Technologies.

Link: https://youtu.be/CgWcXLenFqw


Marco Derksen

16 juli 2018

In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. Elke burger kan op ieder moment weten wat er (waar ook ter wereld) gebeurt. Dit alles heeft enorme effecten op de manier waarop samenlevingen functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag het belangrijkst, maar vormt de digitale wereld feitelijk de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken en deels leven. Er komt als het ware een digitale laag over de klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven.

Lees verder


Nico Jong

29 maart 2018

We zijn bezig een grote omslag te maken van de klassieke maatschappij naar de digitale samenleving. Deze transitie is een faseovergang. Peter Hagedoorn vergelijkt die in zijn boek met de overgang van ijs (vast, structuur) naar water (vloeibaar, mobiel).

Het probleem is dat bestuurders en beleidsmakers denken dat het allemaal wel zijn plek zal krijgen en blijven zich gewoon vasthouden aan de oude structuren. Dat kan niet lang meer goed gaan.

Lees verder


Interview in CIO magazine

31 augustus 2017

Digitalisering in de juiste banen leiden. Er komt een digitale samenleving tot stand met een totaal ander karakter dan de klassieke samenleving die iedereen kent. De globalisering en digitalisering zorgen ervoor dat de ‘echte’ en de ‘virtuele’ wereld samenvloeien. En die ‘nieuwe wereld’ functioneert totaal anders de klassieke samenleving. Dit vraagt om andere structuren en regels, zo bepleit Peter Hagedoorn in zijn boek De vloeibare samenleving.

https://futurouitgevers.nl/download/4950/

Interview BAAZ

29 juni 2017

De digitalisering van de samenleving gaat snel: iedereen heeft een internetverbinding, robots nemen werk over, automatisering leidt tot ontslag van personeel en bijna dagelijks hebben we te maken met cyberaanvallen. Het besef dat door de digitalisering de wereldorde op zijn kop wordt gezet is er echter nog nauwelijks. En dit terwijl de overgang naar de digitale samenleving waarschijnlijk een dramatischer overgang gaat worden dan die van de agrarische samenleving naar het industrieel tijdperk.

http://www.baaz.nl/content/de-vloeibare-samenleving

Freija van Duijne

27 juli 2017

De kaft van het boek van Pieter Hagedoorn trok meteen al mijn aandacht. Met waterverf stond in uitgevloeide letters de titel beschreven. Een letterlijke opvatting van het begrip vloeibaar dus.

Het boek geeft een analyse van de transformatie naar een digitale samenleving. Deze analyse is wel vaker beschreven, maar Hagedoorn richt zich nadrukkelijk op bestuurders van overheden en internationale organisaties.

Lees verder


Hanneke Tinor-Centi

7 juni 2017

Wat gaat het snel met de technologische ontwikkelingen! We kunnen inmiddels op elk moment van de dag nagaan wat er gebeurt; dichtbij en ver weg. Het is allemaal slechts één klik bij ons vandaan. Dat dat een enorm effect heeft op onze samenleving, laat zich raden.

Lees verder


 

Pinterest

In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. In het boek ‘De vloeibare samenleving’ maakt Peter Hagedoorn duidelijk dat klassieke ‘oplossingen’ niet werken voor de digitaliserende samenleving en dat deze daarom een eigen bestuurlijke ordening moet krijgen, die anders zal zijn dan de klassieke politieke structuren. Het wordt tijd dat politici en beleidsmakers gaan werken aan andere bestuurlijke modellen voor deze nieuwe samenleving.

Lees verder